Tunnelivaihtoehto on paras

Tunneli on paras huonoista vaihtoehdoista

Valtaosa itis-lehden ilmestymisalueen asukkaista ja yhdistyksistä kannattaa kaupunkikuvaltaan parasta tunnelivaihtoehtoa, joka ei sekään kuitenkaan ole täydellinen. Kääntöpuolena nähdään etenkin ajoyhteyksien monimutkaistuminen, koska Itäkadun liittymän yli kuljettaisiin sillalla. Tunneli on vaihtoehdoista myös kallein, aikana jolloin kaupunki etsii kuumeisesti lisää säästökohteita.

Helsingissä on viime vuosina toteutettu useita suuria ja onnistuneita liikennehankkeita. Pasilanorren ja Haagan liittymätunnelin rakentamisen jatkoksi on perusteltua saada paras mahdollinen risteysratkaisu myös kehä I:n itäpäähän, jossa jatkuvasti kasvavat liikennevirrat risteävät nyt samassa tasossa.

Tunnelivaihtoehdossa Itäväylän itä- ja länsihaarojen välille rakennetaan 2+2-kaistainen tunneli. Tunnelissa on kiertoliittymä, josta rakennetaan Vuosaaren suuntaan noin 400 metriä pitkä tunneli. Tunnelien lisäksi Kehä I:llä on 2+2-kaistainen, 300 metriä pitkä ja 18 metriä leveä silta. Lisäksi Visbynkatu johdetaan siltana Itäväylän yli Itäkadulle.

Siltaa kannattavat kaupungin kassanvartijat

Ensivaikutelmaltaan edullisemmassa siltavaihtoehdossa Kehä I:ltä Meripellontielle rakennetaan 2+2-kaistainen, noin 900 metriä pitkä ja 18 metriä leveä silta. Sillalla on kiertoliittymä, josta rakennetaan Helsingin keskustan suuntaan noin 170 metriä pitkä ramppisilta. Ajoyhteydet ovat selkeät, liikenteen toimivuus on tyydyttävä ja kustannukset ovat vaihtoehdoista edullisimmat.

Siltaan sisältyy piilokustannuksia

Sillan rakentaminen vähentää alueen rakentamismahdollisuuksia, joka on huomioitava kokonaiskustannuksia laskettaessa. Lisäksi rakentaminen on kalliimpaa kovan melutason aiheuttamien rakennusvaatimusten kovenemisen takia. Siltarakenteet meluesteineen nousevat korkealle huonontaen kaupunkikuvaa varsin laajalla alueella.

Itis-lehti seuraa asian etenemistä. Julkaisemme mielellämme mielipiteitä aiheesta. Kirjoitukset voi lähettää osoitteella toimitus@itis-lehti.net

Kehä I:n ja Itäväylän risteys: Tunnelivaihtoehto on paras

 

Comments are closed.

itis-lehti

Itäkeskuksen, Puotilan, Puotinharjun, Vartiokylän ja Marjaniemen alueiden oma ja riippumaton kaupunginosamedia.

Ilmestyminen

Nettilehteä päivitetään päivittäin. Painettu lehti ilmestyy kerran kuukaudessa, kuukauden kolmantena torstaina ja sitä jaetaan lehtitelineistä eripuolilla ilmestymisaluetta, sekä kotitalouksiin ja kivijalkayrityksiin.

Yhteystiedot

itis-lehti
Toimitus
p. 041-7540305
toimitus@itis-lehti.net
Myynti
p. 045-2610240
myynti@itis-lehti.net