Ulkovalaistukseen satsataan

Helsingin kaupunki on ryhtynyt rakennusviraston johdolla pohtimaan millainen olisi tulevaisuuden ulkovalaistus julkisilla alueilla, kaduilla, puistoissa sekä virkistysalueilla. Tarkastelun kohteiksi otetaan myös rakennusten julkisivuvalaistus ja erityiskohteiden, kuten muistomerkkien, siltojen ja ranta-alueiden valaistuksen periaatteet tulevaisuudessa.

– Vastaavaa hanketta ei tässä laajuudessa ole Helsingissä aiemmin tehty, sanoo valaistuspäällikkö Juhani Sandström rakennusvirastosta.

Tarkoituksena on luoda periaatteet sille miten kaupunkivalaistusta jatkossa kehitetään, miten eri alueiden valaistuksista saataisiin toimivia kokonaisuuksia sekä missä kohteissa tulee valaistus suunnitella yksilöllisemmin ja alueen erityispiirteet huomioiden.

Työ tulee toimimaan pohjana ulkovalaistuksen suunnittelulle seuraavan 20 vuoden ajan. Jatkossa on paljon helpompi työstää yksittäisiä valaistushankkeita kun on yhtenäiset periaatteet sovittuna. Myös päätöksenteon ja energian käytön suunnittelun odotetaan sujuvoittuvan.

Ihmisten liikkumisen turvallisuus etusijalla

Ulkovalaistuksen selvittelyssä kulmakiviä ovat ihmisten liikkuminen pimeällä, paikkojen hahmottuminen ja helppo löytäminen, kaupungin yleisilme ja vetovoimaisuuden parantaminen. Myös valaistuksen myötävaikutuksella saavutettavaan turvallisuuteen ja viihtyvyyteen sekä energiansäästöön pannaan paljon painoa, innostuu Sandström.

Työn pohjana on Kaupungin valot – Helsingin valaistuksen kaupunkikuvalliset periaatteet –raportti vuodelta 2003. Työssä tullaan ottamaan huomioon Helsingin kaupunkikuvalliset erityispiirteet ja historialliset tai muut arvoympäristöt.

Tarveselvitys laaditaan rakennusviraston johdolla yhteistyössä kaupungin eri virastojen kanssa niin, että valaistusta voidaan kehittää kokonaisvaltaisesti hallinnollisista rajoista huolimatta. Työn tekemisessä avustaa Sito Oy. Työ valmistuu joulukuussa 2013.

Comments are closed.

itis-lehti

Itäkeskuksen, Puotilan, Puotinharjun, Vartiokylän ja Marjaniemen alueiden oma ja riippumaton kaupunginosamedia.

Ilmestyminen

Nettilehteä päivitetään päivittäin. Painettu lehti ilmestyy kerran kuukaudessa, kuukauden kolmantena torstaina ja sitä jaetaan lehtitelineistä eripuolilla ilmestymisaluetta, sekä kotitalouksiin ja kivijalkayrityksiin.

Yhteystiedot

itis-lehti
Toimitus
p. 041-7540305
toimitus@itis-lehti.net
Myynti
p. 045-2610240
myynti@itis-lehti.net